Cover Feature: Exploring the Selective Demethylation of Aryl Methyl Ethers with a Pseudomonas Rieske Monooxygenase (ChemBioChem 1/2019)

Elisa Lanfranchi*, Miloš Trajković, Katalin Barta, Johannes G. de Vries, Dick B. Janssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-3
Aantal pagina's1
TijdschriftChemBioChem
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2-jan-2019

Citeer dit