COVID-19 and human rights – why should the public health community be concerned?

David Patterson*, Dineke Zeegers Paget

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)851-852
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum10-sep-2020
DOI's
StatusPublished - okt-2020

Citeer dit