COVID-19: angiotensin II in development of lung immunothrombosis and vasculitis mimics

Graham Lloyd-Jones*, Matthijs Oudkerk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLancet Rheumatology
  DOI's
  StatusE-pub ahead of print - 2021

  Citeer dit