CQ-index Poliklinische Ziekenhuiszorg: meetinstrumentontwikkeling

Cornelis van Linschoten, Hans Barf, Pieter Moorer, Sophie Spoorenberg

OnderzoeksoutputProfessional

113 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de ontwikkeling van de CQI Poloklinische Ziekenhuiszorg. Het bevat de resultaten van de literatuur studie, de ontwikkeling van de vragenlijst, van de schaalanalyses en de multilevelanalyses.
Vertaalde titel van de bijdrageCQ-Index Out-Patient Hospital Care: development of measurement instrument
Originele taal-2Dutch
UitgeverijARGO Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's116
StatusPublished - mei-2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CQ-index Poliklinische Ziekenhuiszorg: meetinstrumentontwikkeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit