Crack growth in non-homogeneous transformable ceramics .2. Crack deflection

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)273 - 293
TijdschriftInternational Journal of Fracture
Volume79
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1996

Citeer dit