Crack-tip constraint effects on creep fracture

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)467-490
Aantal pagina's24
TijdschriftEngineering Fracture Mechanics
Volume65
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit