Het creëren van nieuwe multifunctionele organische-anorganische hybride materialen

Jiquan Wu

Onderzoeksoutput

982 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hybride materialen zijn materialen waarbij organische moleculen, zoals die waaruit plastics zijn opgebouwd, grondig worden gemengd met zeer kleine brokjes metaal, mineralen en anorganische moleculen, die niet de elementen koolstof en waterstof bevatten.
Het mixen van deze bouwstenen is niet alleen een fysisch maar ook een chemisch proces, omdat er nieuwe bindingen worden gevormd. Daardoor hebben hybride materialen niet alleen de eigenschappen van de samengestelde onderdelen, maar kunnen er ook geheel nieuwe eigenschappen ontstaan.
In dit proefschrift wordt beschreven hoe wij nieuwe types organische-anorganische hybride materialen hebben ontworpen, vervaardigd en getypeerd. Deze zijn van belang voor veel toekomstige toepassingen in elektronica, magnetisme en katalyse, etc. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe magnetische eigenschappen gegenereerd worden in de op kobalt gebaseerde hybride dunne laag die wij vervaardigd hebben.
Vertaalde titel van de bijdrageHet creëren van nieuwe multifunctionele organische-anorganische hybride materialen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Rudolf, Petra, Supervisor
  • Gengler, Régis, Co-supervisor
Datum van toekenning19-jun-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9891-4
Elektronische ISBN's978-90-367-9890-7
StatusPublished - 2017

Citeer dit