Creative Class And Self-Employment In The Dutch Labour Market

Paul J. M. Van Steen*, Piet H. Pellenbarg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)634-637
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume103
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - dec.-2012

Citeer dit