Creative performance under pressure: An integrative framework

D. Gutnick, F. Walter, B.A. Nijstad, C.K.W. De Dreu

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)189-207
Aantal pagina's19
TijdschriftOrganizational Psychology Review
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit