Creativity and group innovation

BA Nijstad, CKW De Dreu*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

101 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)400-406
Aantal pagina's7
TijdschriftApplied Psychology-An International Review-Psychologie appliquee-Revue internationale
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jul.-2002

Citeer dit