Creativity in teams across cultures

Myriam Bechtoldt, Carsten de Dreu, Bernard Nijstad, Hoon Seok Choi

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)66
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Psychology
Volume43
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 2008

Citeer dit