Crediteurenbescherming bij de lichte BV

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16 - 22
Aantal pagina's7
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume1/2
StatusPublished - 2004

Citeer dit