Crime and the Development of Modern Society; Patterns of Criminality in Nineteenth-Century Germany and France by Howard Zehr

F. L. van Holthoon*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)425-426
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAmerican historical review
  Volume83
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit