Crime in the Netherlands: Introduction to the 2000 maps

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)106-108
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume91
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2000

Citeer dit