"Critical slowing down in depression" is a great idea that still needs empirical proof

Elisabeth H. Bos*, Peter De Jonge

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E878-E878
Aantal pagina's1
TijdschriftProceedings of the National Academy of Science of the United States of America
Volume111
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 11-mrt.-2014

Citeer dit