Criticizing Social Reality from Within: Haslanger on Race, Gender, and Ideology

OnderzoeksoutputAcademic

2 Citaten (Scopus)
324 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-12
Aantal pagina's8
TijdschriftKrisis, Tijdschrift voor Filosofie
Volume2014
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit