Cross-cultural validation of the motivation to change lifestyle and health behaviours for dementia risk reduction scale in the Dutch general population

Tessa Joxhorst, Joyce Vrijsen*, Jacobien Niebuur, Nynke Smidt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Zoekresultaten