Crossing ethnic boundaries: parental resistance to and consequences of adolescents’ cross-ethnic friendships

Anke Munniksma

Onderzoeksoutput

562 Downloads (Pure)

Samenvatting

In mijn promotieonderzoek onderzocht ik de weerstand van ouders tegen het contact van hun kinderen met leeftijdsgenoten die een andere etnische achtergrond hebben (interetnisch contact). Daarnaast onderzocht ik de gevolgen van interetnische vriendschappen voor adolescenten op Nederlandse en Amerikaanse middelbare scholen. Bij de transitie naar de middelbare school leren adolescenten veel nieuwe medeleerlingen kennen. Dit kan bij ouders tot zorgen leiden over met wie hun kinderen bevriend zullen raken. Mijn onderzoek wijst uit dat sommige ouders een weerstand tegen interetnische contacten van hun kinderen hebben. Deze weerstand was sterker onder Turks-Nederlandse, dan onder autochtoon Nederlandse ouders. Dit komt doordat Turks-Nederlandse ouders vrezen dat interetnische vriendschappen tot afwijkende culturele en religieuze normen, waarden of gedragingen kunnen leiden, wat de reputatie van het gezin aan kan tasten. Wat vriendschapskeuzes van adolescenten op Nederlandse middelbare scholen betreft, liet mijn onderzoek zien dat interetnische vriendschappen gerelateerd zijn aan een betere beeldvorming over andere etnische groepen. Onder etnische minderheidsleerlingen waren vriendschappen met autochtone medeleerlingen gerelateerd aan een sterkere identificatie met de Nederlandse samenleving, waardoor deze leerlingen positiever over Nederlanders gingen denken. Onder autochtone leerlingen vonden we dat directe en indirecte (via een ingroup vriend) vriendschappen met Turks-Nederlandse klasgenoten gerelateerd zijn aan een verbetering in de beeldvorming over Turkse mensen. In mijn onderzoek op Amerikaanse scholen vond ik dat interetnische vriendschappen vooral onder minderheidsstudenten gerelateerd waren in een verbetering van hun psychosociale welzijn op school. Samengenomen, laat dit onderzoek zien dat er ouders zijn die een weerstand tegen interetnische contacten hebben, maar interetnische vriendschappen kunnen belangrijk zijn voor het welzijn van adolescenten op school.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Flache, Andreas, Supervisor
  • Veenstra, René, Supervisor
  • Verkuyten, Maykel J. A. M., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning17-jan-2013
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036759168
Elektronische ISBN's9789036759403
StatusPublished - 2013

Citeer dit