Cryosurgical treatment of aneurysmal bone cysts

Harry B. Oeseburg*, Carl W.L. Rogge, Heimen Schraffordt Koops, Jan Oldhoff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)9-20
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of Surgical Oncology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit