CRYSTAL-STRUCTURE OF PARA-HYDROXYBENZOATE HYDROXYLASE

RK WIERENGA, RJ DEJONG, KH KALK, WGJ HOL, J DRENTH

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  162 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)55-73
  Aantal pagina's19
  TijdschriftJournal of Molecular Biology
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit