CRYSTALLIZATION OF ISOTACTIC POLY(METHYL METHACRYLATE) FROM MELT

A DEBOER, GORA VANEKENSTEIN, G CHALLA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)930-932
Aantal pagina's3
TijdschriftPolymer
Volume16
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1975

Citeer dit