CSF oligoclonal bands and progression of disability in multiple sclerosis

M. Koch*, D. Heersema, J. Mostert, A. Teelken, J. De Keyser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E24-E24
  Aantal pagina's1
  TijdschriftEuropean Journal of Neurology
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr-2008

  Citeer dit