Cultivation of immobilized Dictyostelium discoideum for the production of soluble human Fas ligand

Y.H. Lu, J.C. Knol, M.H.K. Linskens, K. Friehs, P. J. M. van Haastert, E. Flaschel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
475 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)547 - 552
Aantal pagina's6
TijdschriftApplied Microbiology and Biotechnology
Volume65
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit