Cultural Participation and CKV: Studies on effects of arts education on student’s cultural participation during and after secondary education

Maria Louiza Christina Damen

Onderzoeksoutput: Thesis fully external

Samenvatting

Thesis Univerisity Utrecht ICS
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • University Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Ganzeboom, Harry B. G., Supervisor, Externe Persoon
  • Haanstra, Folkert Hendrik, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning3-dec.-2010
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
StatusPublished - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cultural Participation and CKV: Studies on effects of arts education on student’s cultural participation during and after secondary education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit