Cultuur en externe verslaggeving: Een half decennium later

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)520-529
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume72
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1998

Citeer dit