Cultuur en management control: Literatuurverkenning en onderzoeksuggesties

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

162 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)350-357
Aantal pagina's8
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume83
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2009

Citeer dit