Curcumin reduces development of seizurelike events in the hippocampal-entorhinal cortex slice culture model for epileptogenesis

Cato M Drion, Lieneke Kooijman, Eleonora Aronica, Erwin A van Vliet, Wytse J Wadman, Pascal Chameau, Jan A Gorter*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten