Current insights into the relationship between the gut microbiome and Sjögren’s syndrome

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
25 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer210
Aantal pagina's3
TijdschriftMicrobial Cell Factories
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 13-nov-2020

Citeer dit