Current Issues in Therapeutic Jurisprudence

D.B. Wexler, M.L. Perlin, Michel Vols, M. Spencer, N. Stobbs

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1117 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-129
Aantal pagina's129
TijdschriftQueensland University of Technology Law Review
Volume16
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2016

Citeer dit