Current NPM research: Digging deeper and looking further

H.J. ter Bogt, G.T. Budding, T.L.C.M. Groot, G.J. van Helden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)241 - 245
TijdschriftFinancial Accountability and Management
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2010

Citeer dit