Customary International Law, Its Formation and Interpretation in International Tax and Investment Law

Panos Merkouris (Gastredacteur), Irma Mosquera Valderrama (Gastredacteur), Marina Fortuna (Gastredacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftInternational Community Law Review
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit