Customer profitability and pricing

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)23-45
Aantal pagina's23
TijdschriftCost Management
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit