Cut surfaces of literary science

Sandra van Voorst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)536-538
Aantal pagina's3
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume51
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2009

Citeer dit