Cutaan T-cellymfoom bij atopisch eczeem

I. C. Janse*, P. M. Kluin, G. F.H. Diercks, P. J. Coenraads, B. Horváth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

139 Downloads (Pure)

Samenvatting

A 26-year-old man with atopic dermatitis since birth developed an angio-immunoblastic T-cell lymphoma (AITL) with secondary cutaneous involvement. The cutaneous involvement of the AITL presented in a unique way with epidermotropism; thereby mimicking mycosis fungoides. There is increasing evidence that patients with atopic dermatitis are at increased risk for developing lymphoma. The lymphomas are associated with disease progression and/or treatment of the eczema.

Vertaalde titel van de bijdrageCutaneous T-cell lymphoma in atopic dermatitis
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)451-454
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - sep.-2013

Keywords

  • Angioimmunoblastic T-cel lymphoma
  • Atopic dermatitis
  • Cyclosporine
  • Eosinophilia

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cutaan T-cellymfoom bij atopisch eczeem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit