Cutaan T-cellymfoom bij atopisch eczeem

I. C. Janse*, P. M. Kluin, G. F.H. Diercks, P. J. Coenraads, B. Horváth

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

160 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cutaan T-cellymfoom bij atopisch eczeem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Keyphrases