Cycles in the ocean

Loes J. A. Gerringa, Micha J. A. Rijkenberg, Patrick Laan, Klaas R. Timmermans

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)409-410
Aantal pagina's2
TijdschriftMarine Chemistry
Volume177
Nummer van het tijdschriftPart 3
DOI's
StatusPublished - 20-dec.-2015

Citeer dit