CYCLIC TETRAMOLECULAR COMPLEXES OF MONOCLONAL-ANTIBODIES - A NEW TYPE OF CROSS-LINKING REAGENT

PM LANSDORP, RC AALBERSE, WG SCHUTTER, EFJ VANBRUGGEN, R Bos

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)679-683
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Journal of Immunology
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-1986

Citeer dit