Cyclin E Drives Hepatocellular Carcinoma

Khaled Aziz, Jazeel F. Limzerwala, Ines Sturmlechner, Erin Hurley, Cheng Zhang, Karthik B. Jeganathan, Grace Nelson, Steve Bronk, Raul O. Fierro Velasco, Erik-Jan van Deursen, Daniel R. O'Brien, Jean-Pierre A. Kocher, Sameh A. Youssef, Janine H. van Ree, Alain de Bruin, Hilda van den Bos, Diana C. J. Spierings, Floris Foijer, Bart van de Sluis, Lewis R. RobertsGregory J. Gores, Hu Li, Jan M. van Deursen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2-3
Aantal pagina's2
TijdschriftGastroenterology
Volume157
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jul-2019

Citeer dit