CYCLOOCTATETRAENECYCLOPENTADIENYLTITANIUM IODIDES

J KNOL, A WESTERHOF, HO VANOVEN, HJD LIEFDEMEIJER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)257-258
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
Volume96
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1975

Citeer dit