Cyclooctatetraenetitanium chloride and its adducts with THF and some amines

H.R. van der Wal, F. Overzet, H.O. van Oven, J.L. de Boer, H.J. de Liefde Meijer, F. Jellinek

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)329-340
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit