Daar is ook een app voor! Over medische bibliotheken, mobiel en apps

  OnderzoeksoutputProfessional

  153 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Which role can or should the medical library play in the dynamic complex "playground" of patient care, medical research and education? Welke rol kan de medische bibliotheek spelen in het dynamische, complexe speelveld van de patiëntenzorg, het medische onderzoek en onderwijs? Er zijn veel mogelijkheden en er wordt binnen de Centrale Medische Bibliotheek van het UMCG driftig geëxperimenteerd. Ook is het van belang te anticiperen op ontwikkelingen die nog op de medische informatieomgeving af gaan komen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)14-18
  Aantal pagina's5
  TijdschriftDe digitale bibliotheek
  Volume2011
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit