Dagelijks azitromycine vermindert COPD-exacerbaties

Nynke D. Scherpbier-de Haan*, Erik W.M.A. Bischoff

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDaily azithromycin reduces COPD exacerbations
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2128
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume155
Nummer van het tijdschrift46
StatusPublished - 19-nov.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit