Dagelijks functioneren van kinderen met developmental coordination disorder: Activiteiten van het dagelijks leven bestudeerd

Berdien van der Linde

  Onderzoeksoutput

  3187 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Kinderen met developmental coordination disorder (DCD) hebben moeite met de coördinatie van bewegingen. Dit levert vaak problemen op bij dagelijkse activiteiten: drinkbekers vallen om, schrijfwerk is onleesbaar en ‘onhandigheid’ verstoort het samenspelen met andere kinderen. Hoewel de stoornis relatief mild van aard is, kan de impact van DCD op het leven van kinderen groot zijn. Naast de motorische moeilijkheden kunnen andere problemen ontstaan, zoals verminderde fitheid en weinig zelfvertrouwen.

  Omdat DCD problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren van kinderen, is het belangrijk om hun activiteiten van het dagelijks leven (ADL) goed te bestuderen. Daarom zijn in dit promotie onderzoek twee nieuwe instrumenten ontwikkeld - een motorische test en een vragenlijst voor ouders, voor kinderen van 5 tot 9 jaar: de DCDDaily en DCDDaily-Q. Dit proefschrift laat zien dat deze instrumenten betrouwbaar en valide zijn, en dat kinderen met DCD, in vergelijking met leeftijdsgenoten, ADL minder goed kunnen uitvoeren in een standaard situatie, ADL minder goed uitvoeren in het dagelijks leven, er langer over doen om ADL te leren en dat ze minder vaak participeren in ADL.

  Met de ontwikkeling van de DCDDaily en DCDDaily-Q is een belangrijke stap gezet om clinici te ondersteunen bij het stellen van de diagnose en het samenstellen van passende therapie voor individuele kinderen, en om verder onderzoek naar de stoornis te faciliteren.
  Vertaalde titel van de bijdrageDagelijks functioneren van kinderen met developmental coordination disorder: Activiteiten van het dagelijks leven bestudeerd
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Otten, Bert, Supervisor
  • Postema, Klaas, Supervisor
  • Schoemaker, Marina, Co-supervisor
  • Geuze, Reint, Co-supervisor
  Datum van toekenning5-nov-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7278-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-7277-8
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit