Damesbibliothecarissen met zin en liefde voor orde: Beeldvorming omtrent een nieuw vrouwenberoep in Nederland 1900 - 1940

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)115-131
  Aantal pagina's17
  TijdschriftJaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
  Volume12
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit