"Dan werk je met elkaar, dan heb je als mensen effect op elkaar...": Het perspectief van ouders op wat bijdraagt aan een goede samenwerking met professionals in een programma voor residentiële gezinsbehandeling

Anne-Fleur W.K. Vischer, Erik J. Knorth, Hans Grietens, Wendy J. Post, Cecil Prins-Aardema

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

De werkrelatie tussen gezinnen en professionals in de context van jeugdbescherming staat sterk onder druk door verschillende factoren. Tegelijkertijd speelt deze relatie een essentiële rol bij het bereiken van positieve veranderingen. Om zicht te krijgen op wat positief bijdraagt bij het ontwikkelen van een positieve samenwerkingsrelatie tussen ouders die worden beoordeeld op hun ouderschap en professionals, interviewden we 22 ouders over hun ervaringen bij het ‘(Expertise)Centrum voor Behandeling en Beoordeling van Ouderschap en Psychiatrie’ (CBBO), ook bekend als GGZ Drenthe Gezinspsychiatrie, kliniek De Stee. De meerderheid van hen vond de aanpak die het CBBO hanteert om een goede samenwerkingsrelatie tot stand te brengen succesvol. Kenmerken van professionals die volgens ouders een gevoel van verbondenheid bevorderen zijn menselijkheid en authenticiteit, respect en beschikbaarheid in combinatie met responsiviteit en goede communicatieve vaardigheden. Een gevoel van verbondenheid kan ouders helpen een vertrouwensrelatie te ontwikkelen, waarin ze zich uiteindelijk veilig genoeg voelen om hun verhalen, onzekerheden, vragen, emoties en gedachten te delen; zaken die allemaal een belangrijke rol spelen bij het bereiken van die veranderingen waardoor kinderen veilig en gezond op kunnen groeien. Ouders waarderen met name individuele gesprekken met professionals met wie ze zich verbonden voelen. We ontwikkelden een conceptueel model omtrent welke factoren elkaar beïnvloeden bij het vormen van positieve werkrelaties.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume63
StatusAccepted/In press - 13-mei-2024

Citeer dit