Dante en de grenzen van de middeleeuwse hermeneutiek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)419 - 441
Aantal pagina's23
TijdschriftTheoretische Geschiedenis
Volume4
StatusPublished - 1995

Citeer dit