Daratumumab in transfusion-dependent patients with low or intermediate-1 risk myelodysplastic syndromes

Guillermo Garcia-Manero*, Maria Diez-Campelo, Edo Vellenga, Meagan A Jacoby, Brayan Merchan, Dimitri Breems, Agostino Cortelezzi, Vadim Doronin, Valle Gomez, Marielle Beckers, Matteo Giovanni Della Porta, Helen Varsos, Liang Xiu, Nikki DeAngelis, Ivo Nnane, Esther Rose, Koen van Eygen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E111-E114
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican Journal of Hematology
Volume96
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 15-jan-2021

Citeer dit