DARK MATTER IN SINGLE AND DOUBLE GALAXIES

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)401-407
Aantal pagina's7
TijdschriftIau symposia
Nummer van het tijdschrift130
StatusPublished - 1988

Citeer dit