DARK MATTER IN SPIRAL GALAXIES

TS VANALBADA*, R SANCISI

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)447-464
Aantal pagina's18
TijdschriftPhilosophical transactions of the royal society a-Mathematical physical and engineering sciences
Volume320
Nummer van het tijdschrift1556
StatusPublished - 17-dec.-1986

Citeer dit