Dark tourism: the attraction of death and disaster

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)190-191
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTourism Management
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - apr-2002

  Citeer dit